riet in gebruik

Het is niet wenselijk dat er bomen dicht bij het huis staan of takken over het dak hangen, hierdoor blijft het dak langer nat waardoor het sneller rot.
Soms zien we mosgroei op een dak, dit is niet direct schadelijk maar doordat er vogels in kunnen gaan pikken op zoek naar insecten e.d., kan er wel riet loslaten.
Algengroei ziet men steeds meer. Dit uit zich door een vettige groenzwart-kleurige uitslag op het riet, hierdoor blijft het riet langer nat waardoor de kans op verrotting en schimmelvorming toeneemt.

Riet is een organische stof die tamelijk brandbaar is door de vele holle met lucht gevulde stengels. Men kan zich tegen brand beveiligen door voorzichtig om te gaan met open vuur en licht-ontvlambare stoffen. Schoorstenen moeten voorzien worden van vonkenvangers en de schoorsteen moet jaarlijks geveegd worden.
De binnenzijde van het rieten dak kan worden afgetimmerd met gipsplaten of andere brandwerende materialen, welke tegen de onderzijde van de sporen van het dak bevestigd worden.
Het dak kan ook worden voorzien van een bliksemafleider.