historie

Sinds lange tijd wordt er door mensen gebruik gemaakt van produkten die door de natuur worden voortgebracht.

Men bouwde de huizen van leem, voorzag de daken van takken en riet of stro. Men had ontdekt dat riet verschillende eigenschappen bezit; het is licht, het ventileert, het isoleert en is duurzaam. Riet en stro was er voldoende om te gebruiken en het was goedkoop.

Riet plant zich voort door het zaad wat in de rietpluimen zit. Is het eenmaal aan het groeien dan gaat het via de wortel verder welke zich steeds vaker vertakt en uitlopers krijgt. Doet men er niets aan dan kunnen grote waterpartijen overwoekerd worden en volledig dichtgroeien.

Erg veel rietvelden en waterpartijen zijn inmiddels in bezit van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer die op hun beurt de rietsnijders benaderen om samen het betreffende gebied in evenwicht te houden. Riet voor het maken van rieten daken is alleen te gebruiken als het jaarlijks gemaaid wordt.

Het riet wordt in de winter gemaaid, meestal nadat het heeft gevroren omdat dan het schutblad heeft losgelaten.
Voor de rietdekkerij is het van belang dat het riet niet te lang is, het moet ook recht, schoon, taai en vrij van gras en onkruid zijn.

Riet heeft verschillende kwaliteiten. In de rietdekkersbranche streeft men er naar alleen eerste soort te gebruiken. Kwaliteit is afhankelijk van de plaats waar het groeit, voeding, milieu en klimatologische omstandigheden.

De rietdekker koopt z'n riet meestal bij de riethandelaar of rietteler. De riethandelaar kan zijn riet uit verschillende landen betrekken zoals bijvoorbeeld: Turkije, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Frankrijk. Het riet wordt bij de rietdekker afgeleverd. Dit kan gebeuren in verschillende bandmaten (omvang van de bos riet) te weten; 46, 48, 55-60 cm, welke weer in rollen van 100 bossen riet zitten.