Kwaliteitsbepaling

Na vele onderzoeken en vergelijkingen van rietmonsters kunnen we volgens ons voorlopig komen tot de conclusie dat materiaal wat niet voldoet aan de volgende gegevens niet geschikt is om gebruikt te worden als dekriet:

Zelf te meten:
Mocht na meting met een hygrometer blijken dat het aangeleverde riet een vochtgehalte heeft hoger dan 15 tot maximaal 20%, dan adviseren wij dit riet niet te verdekken. Bij dergelijke vochtgehaltes kan namelijk binnen enkele weken schimmelvorming optreden.

Andere parameters:
Voor de volgende gegevens geldt dat hoe hoger het gehalte is dit ten goede komt van de rietwaliteit, met de volgende waarden als ondergrens:

Lignine:     110 mg/Kgds
Silica:      1000 mg/Kgds

De vochtopname over 1-13 dagen mag niet meer zijn dan maximaal 28 %/mm. Hoe minder dit is, hoe beter.

Voor de volgende gegevens geldt dat hoe lager het aantal koloniŽn is, hoe beter dit is voor de kwaliteit van het riet, met de volgende aantallen als maximum:

Schimmels:    200.000 KvΕ
Gisten:           200.000 KvΕ
Aspergillis:       10.000 KvΕ

We zijn nog druk bezig met onderzoeken over de Koolstof-Stikstof verhouding en de hoeveelheden Cellulose en Hemicellulose. Zodra er resultaten van die studies zijn zullen deze gegevens hier ook gepubliceerd worden.