Rietkeuring

Geachte collega’s,

Met deze circulaire willen wij u graag over de activiteiten en inzet van onze Stichting “Het Traditionele Rieten Dak” voorts als De Stichting te benoemen, informeren.

Velen van u zal het bekend zijn dat De Stichting zich in het belang van de branche al langer dan 10 jaar intensief bezig houdt met onderzoek naar de duurzaamheid van dekriet en mogelijke oorzaken die tot voortijdige afbraak leiden. Invloedsfactoren die o.a. met de locatie van het te dekken pand, dektechniek en dampdoorlaatbaarheid te maken hebben, zijn u allen bekend en behoeven geen nadere uitleg.

Sterke teruggang van de rietkwaliteit na midden negentiger jaren, is in belangrijke mate terug te voeren op veranderingen in samenstelling van dekriet en toename van infecties door schimmels en/of bacteriën. Externe factoren zoals stikstofgehalte in de lucht, broeikaseffect, mildere winters etc., zijn zonder twijfel mede van invloed op de duurzaamheid van dekriet. Deze externe factoren kunnen niet door ons worden beďnvloed en zijn naar onze mening ondergeschikt aan de eerder genoemde oorzaken.

De Stichting richt zich met haar rietmonster onderzoek vooral op de rietsamenstelling, vochtgehalte in het riet en de vochtopname door het riet. Op basis van haar ervaring, gesteund door vakkennis van chemici en onderzoekslaboratoria, kan De Stichting uit de analyseresultaten gerichte conclusies over de rietkwaliteit trekken. Meetgegevens over de mechanische eigenschappen van riet zullen in de nabije toekomst eveneens deel gaan uitmaken van ons onderzoekprogramma.

De Stichting stelt haar kennis en expertise graag ter beschikking van collega rietdekkers om tot een betere rietkeuze te kunnen komen. Indien u van onze diensten gebruik wilt maken, dan vindt u hierover extra informatie op onze website: www.het-traditionele-rieten-dak.nl

Op onze website vindt u o.a. het “informatieblad Rietkwaliteit” dat u kunt downloaden. Het ingevulde formulier kuknt u tezamen met een rietmonster naar ons opsturen. Bovendien vindt u op onze website aanvullende informatie over de kosten voor dit onderzoek en behandelingsmethoden met diverse sproeichemicaliën.

Door hier te klikken kunt U het formulier downloaden.
Voor het bekijken en uitprinten is het programma acrobat reader benodigd, wat hier te dowloaden is.
Mocht het niet lukken kunt U ook nog proberen Hier te klikken.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet,

met vriendelijke groet

Harry Hoeben
Stichting Het Traditionele Rieten Dak.

Asten, 13/04/2010