introductie

Om het oude ambacht te beschermen en in stand te houden hebben enkele rietdekkers de stichting Het Traditionele Rieten Dak opgericht.

Het doel van de stichting is het in stand houden en bevorderen van het traditioneel ambachtelijk rietdekken. Het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaande in ruime zin verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezelijken door kennisoverdracht, kwaliteitsbevordering, bemiddelen bij geschillen, keuringen aan rieten daken, adviseren alsmede verzorgen van publiciteit en verstrekken van informatie.